Overnamebod van NN Group op Delta Lloyd

Gestanddoening van het Bod op Delta Lloyd

NN Group, middels haar 100% dochtermaatschappij NN Group Bidco B.V., heeft een openbaar bod in contanten van EUR 5,40 (cum dividend) per gewoon aandeel Delta Lloyd (de ‘Biedprijs’) uitgebracht op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen Delta Lloyd, zoals beschreven in het Biedingsbericht van 2 februari 2017. Het doel van het Bod is het creëren van een goed gediversifieerde speler in de Nederlandse markt op het gebied van pensioen, leven en schadeverzekeringen en de banksector, met een sterke vermogensbeheerder, aanzienlijke internationale activiteiten, substantiële groeimogelijkheden en aantrekkelijke klant proposities.

De periode waarin de Delta Lloyd aandeelhouders hun gewone aandelen Delta Lloyd konden aanmelden (de ‘Aanmeldingstermijn’) begon om 09:00 uur MET op 3 februari 2017 en is geëindigd om 17:40 uur MET op 7 april 2017 (de ‘Uiterste Dag van Aanmelding’). NN Group heeft het Bod gestand gedaan op 7 april 2017.

NN Group heeft op 12 april 2017 de Biedprijs betaald aan de Delta Lloyd aandeelhouders voor elk gewoon aandeel Delta Lloyd dat voor of op de Uiterste Dag van Aanmelding onder het Bod was aangemeld.

Na-aanmeldingstermijn

NN Group heeft het Bod gecontinueerd gedurende een na-aanmeldingstermijn van twee weken om Delta Lloyd aandeelhouders die hun gewone aandelen Delta Lloyd niet hadden aangemeld gedurende de Aanmeldingstermijn de mogelijkheid te bieden dit alsnog te doen op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als opgenomen in het Biedingsbericht (de ‘Na-aanmeldingstermijn’).

De Na-aanmeldingstermijn begon om 09:00 uur MET op 10 april 2017 en is geëindigd om 17:40 uur MET op 21 april 2017.

NN Group heeft de resultaten van de Na-aanmeldingstermijn en het totale aantal en totale percentage van de door haar gehouden gewone aandelen Delta Lloyd publiekelijk bekend gemaakt op 21 april 2017.

Op 26 april 2017 heeft NN Group voor alle gewone aandelen Delta Lloyd die tijdens de Na-aanmeldingstermijn zijn aangemeld de Biedprijs betaald.

Voor meer informatie over het Bod verwijzen wij u naar de persberichten, het Biedingsbericht en andere gerelateerde documenten die u op deze pagina kunt vinden

Juridische fusie

De notariële akte voor de juridische fusie van Delta Lloyd en NN Group Bidco BV is op 31 mei 2017 gepasseerd. Houders van resterende uitgegeven en uitstaande aandelen van Delta Lloyd, ontvangen als gevolg daarvan, aandelen van NN Group. Overeenkomstig het voorstel voor de juridische fusie ontvangen overige Delta Lloyd-aandeelhouders 0,1662 NN Group-aandeel voor elk gewoon Delta Lloyd-aandeel. Dit is gelijk aan de aanbodprijs van 5,40 EUR per aandeel, gedeeld door de volume-gewogen gemiddelde aandelenkoers van NN Group van 32,4946 EUR op 31 mei 2017.

De juridische fusie werd op 1 juni 2017 van kracht, en Delta Lloyd hield op 1 juni 2017 op te bestaan. Als gevolg hiervan was 31 mei 2017 de laatste handelsdag van Delta Lloyd-aandelen.

De overdracht (‘settlement’) van NN Group aandelen vond plaats op 5 juni 2017.

Belangrijke Data

7 april 2017 - 17:40 uur MET – Uiterste Dag van Aanmelding

Einde van de Aanmeldingstermijn

7 april 2017 - Dag van Gestanddoening 
NN Group doet het Bod gestand

10 april 2017 - 09:00 uur MET
Start Na-aanmeldingstermijn

12 april 2017 - Dag van Overdracht
Betaling van de Biedprijs voor elk voor of op de Uiterste Dag van Aanmelding aangemeld gewoon aandeel Delta Lloyd

21 april 2017 - 17:40 uur MET
Einde van Na-aanmeldingstermijn

26 april 2017 – Dag van Overdracht
Betaling van de Biedprijs voor elk gedurende de Na-aanmeldingstermijn aangemeld gewoon aandeel Delta Lloyd

31 mei 2017
Notariële akte juridische fusie (‘Legal Merger’) gepasseerd.
Laatste handelsdag voor Delta Lloyd aandelen.

1 juni 2017
Juridische fusie (‘Legal Merger’) van kracht.
Delta Lloyd beëindigt zelfstandig bestaan.

5 juni 2017
Overdracht (‘settlement’) van nieuwe NN Group aandelen in ruil voor de resterende Delta Lloyd aandelen.

Persberichten (Engels)

Offer Memorandum

Gerelateerde documenten

  • Form could not be processed
Feedback

Our main brands